017 YILI ASGARİ ÜCRET FİYAT FARKI HESAPLAMALARINA İLİŞKİN RAKAMSAL ÖRNEKLER

2017 YILI ASGARİ ÜCRET FİYAT FARKI HESAPLAMALARINA İLİŞKİN RAKAMSAL ÖRNEKLER

Ali Hikmet UĞURLU

Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı

2017 yılında brüt asgari ücret 1.777,50 TL olarak belirlendi. Yeni asgari ücrete göre personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde uygulanacak asgari ücret fiyat farkı hesaplarına ilişkin rakamsal örnekleri (Normal İşçi, Engelli İşçi, Emekli İşçi için) aşağıda bulabilirsiniz.

NORMAL İŞÇİ %0 FAZLASI (YEMEK ÖDENMİYOR)

Hesap

İhale Tarihi İtibariyle Brüt Maliyet

Uygulama Ayında Brüt Maliyet

Hesaplama Detayı

Brüt Asgari Ücret

1.647,00 TL

1.777,50 TL

Asgari Ücretin % Fazlası

%0 fazlası

%0 fazlası

% Fazlası Eklenmiş Asgari Ücret

1.647,00 TL

1.777,50 TL

BrütAsgariÜcret + (BrütAsgariÜcret * AsgariÜcretinYüzdeFazlası)

Ara Toplam

1.647,00 TL

1.777,50 TL

YüzdeFazlasıEklenmişAsgariÜcret + YolBedeliAylıkToplam + YemekBedeliAylıkToplam

SGK Primi İşveren Matrahı

1.647,00 TL

1.777,50 TL

AraToplam - YemekİstisnaTutarı

Malulluk, Yaşlılık, Ölüm (%11)

181,17 TL

195,53 TL

SGKPrimiİşverenMatrahı * %11

Genel Sağlık Sigortası (%7.5)

123,53 TL

133,31 TL

SGKPrimiİşverenMatrahı * %7.5

Kısa Vadeli Risk Primi (%2)

32,94 TL

35,55 TL

SGKPrimiİşverenMatrahı * %2

İşsizlik Primi  (%2)

32,94 TL

35,55 TL

SGKPrimiİşverenMatrahı * %2

SGK Primi İşveren Payı

370,58 TL

399,94 TL

MalullukYaşlılıkÖlüm + GenelSağlıkSigortası + KısaVadeliRiskPrimi + İşsizlikPrimi

İşveren Brüt Maliyet (1 işçi)

2.017,58 TL

2.177,44 TL

AraToplam + SGKPrimiİşverenPayı

Fiyat Farkı Tutarı (1 işçi)

159,86 TL

İşverenBrütMaliyet(U) - İşverenBrütMaliyet(İ)

NORMAL İŞÇİ %0 FAZLASI (YEMEK ÖDENİYOR)

Hesap

İhale Tarihi İtibariyle Brüt Maliyet

Uygulama Ayında Brüt Maliyet

Hesaplama Detayı

Brüt Asgari Ücret

1.647,00 TL

1.777,50 TL

Asgari Ücretin % Fazlası

%0 fazlası

%0 fazlası

% Fazlası Eklenmiş Asgari Ücret

1.647,00 TL

1.777,50 TL

BrütAsgariÜcret + (BrütAsgariÜcret * AsgariÜcretinYüzdeFazlası)

Yol Bedeli Aylık Toplam

260,00 TL

260,00 TL

ÖdenenYolSayısı * GünlükYolÜcreti

Ödenen Yol Sayısı

26

26

Günlük Yol Ücreti

10,00 TL

10,00 TL

Yemek Bedeli Aylık Toplam

260,00 TL

260,00 TL

ÖdenenYemekSayısı * GünlükYemekÜcreti

Ödenen Yemek Sayısı

26

26

Günlük Yemek Ücreti

10,00 TL

10,00 TL

Yemek İstisna Tutarı

85,54 TL

92,56 TL

BrütAsgariÜcret / 30 *%6 * ÖdenenYemekSayısı

SGK Primine Esas Yemek Bedeli

174,46 TL

167,44 TL

YemekBedeliAylıkToplam - YemekİstisnaTutarı

Ara Toplam

2.167,00 TL

2.297,50 TL

YüzdeFazlasıEklenmişAsgariÜcret + YolBedeliAylıkToplam + YemekBedeliAylıkToplam

SGK Primi İşveren Matrahı

2.081,46 TL

2.204,94 TL

AraToplam - YemekİstisnaTutarı

Malulluk, Yaşlılık, Ölüm (%11)

228,96 TL

242,54 TL

SGKPrimiİşverenMatrahı * %11

Genel Sağlık Sigortası (%7.5)

156,11 TL

165,37 TL

SGKPrimiİşverenMatrahı * %7.5

Kısa Vadeli Risk Primi (%2)

41,63 TL

44,10 TL

SGKPrimiİşverenMatrahı * %2

İşsizlik Primi  (%2)

41,63 TL

44,10 TL

SGKPrimiİşverenMatrahı * %2

SGK Primi İşveren Payı

468,33 TL

496,11 TL

MalullukYaşlılıkÖlüm + GenelSağlıkSigortası + KısaVadeliRiskPrimi + İşsizlikPrimi

İşveren Brüt Maliyet (1 işçi)

2.635,33 TL

2.793,61 TL

AraToplam + SGKPrimiİşverenPayı

Fiyat Farkı Tutarı (1 işçi)

158,28 TL

İşverenBrütMaliyet(U) - İşverenBrütMaliyet(İ)

ENGELLİ İŞÇİ %0 FAZLASI (YEMEK ÖDENİYOR)

Hesap

İhale Tarihi İtibariyle Brüt Maliyet

Uygulama Ayında Brüt Maliyet

Hesaplama Detayı

Brüt Asgari Ücret

1.647,00 TL

1.777,50 TL

Asgari Ücretin % Fazlası

%0 fazlası

%0 fazlası

% Fazlası Eklenmiş Asgari Ücret

1.647,00 TL

1.777,50 TL

BrütAsgariÜcret + (BrütAsgariÜcret * AsgariÜcretinYüzdeFazlası)

Yol Bedeli Aylık Toplam

260,00 TL

260,00 TL

ÖdenenYolSayısı * GünlükYolÜcreti

Ödenen Yol Sayısı

26

26

Günlük Yol Ücreti

10,00 TL

10,00 TL

Yemek Bedeli Aylık Toplam

260,00 TL

260,00 TL

ÖdenenYemekSayısı * GünlükYemekÜcreti

Ödenen Yemek Sayısı

26

26

Günlük Yemek Ücreti

10,00 TL

10,00 TL

Yemek İstisna Tutarı

85,54 TL

92,56 TL

BrütAsgariÜcret / 30 *%6 * ÖdenenYemekSayısı

SGK Primine Esas Yemek Bedeli

174,46 TL

167,44 TL

YemekBedeliAylıkToplam - YemekİstisnaTutarı

Ara Toplam

2.167,00 TL

2.297,50 TL

YüzdeFazlasıEklenmişAsgariÜcret + YolBedeliAylıkToplam + YemekBedeliAylıkToplam

SGK Primi İşveren Matrahı (1)

1.647,00 TL

1.777,50 TL

BrütAsgariÜcret

SGK Primi İşveren Matrahı (2)

434,46 TL

427,44 TL

AraToplam - YemekİstisnaTutarı - BrütAsgariÜcret

Malulluk, Yaşlılık, Ölüm (%11)

47,79 TL

47,02 TL

SGKPrimiİşverenMatrahı2 * %11

Genel Sağlık Sigortası (%7.5)

32,58 TL

32,06 TL

SGKPrimiİşverenMatrahı2 * %7.5

Kısa Vadeli Risk Primi (%2)

8,69 TL

8,55 TL

SGKPrimiİşverenMatrahı2 * %2

İşsizlik Primi 1 (%2)

32,94 TL

35,55 TL

SGKPrimiİşverenMatrahı1 * %2

İşsizlik Primi 2 (%2)

8,69 TL

8,55 TL

SGKPrimiİşverenMatrahı2 * %2

SGK Primi İşveren Payı

130,69 TL

131,73 TL

İşsizlikPrimi

İşveren Brüt Maliyet (1 işçi)

2.297,69 TL

2.429,23 TL

AraToplam + SGKPrimiİşverenPayı

Fiyat Farkı Tutarı (1 işçi)

131,54 TL

İşverenBrütMaliyet(U) - İşverenBrütMaliyet(İ)

(1), (2) 4857 Sayılı Kanunun 30’ncu maddesi kapsamında çalışan engelli işçilerin prime esas kazanç alt sınırı üzerinden (yani asgari ücretten) hesaplanan işveren hisselerinin tamamı hazine tarafından karşılanır. Bu nedenle engelli işçilerin fiyat farkı normal işçilere göre biraz daha düşük çıkar.

Hazine tarafından karşılanan işveren primleri asgari ücretle sınırlıdır. Yani asgari ücretin fazlası ve nakdi olarak ödenen yemek ve yol ücretleri normal işçi gibi hesaplanır. Ayrıca SGK’nın 2008/77 sayılı genelgesi uyarınca, % 2 işveren işsizlik primi payı, teşvik kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bu nedenle asgari ücrete kadar olan kısım için % 2 işveren işsizlik priminin fiyat farkı hesabında dikkate alınması gerekir.

EMEKLİ İŞÇİ %0 FAZLASI (YEMEK ÖDENİYOR)

%5,5 SGDP KESİNTİSİ UYGULANMIŞ

Hesap

İhale Tarihi İtibariyle Brüt Maliyet

Uygulama Ayında Brüt Maliyet

Hesaplama Detayı

Brüt Asgari Ücret

1.647,00 TL

1.777,50 TL

Asgari Ücretin % Fazlası

%0 fazlası

%0 fazlası

% Fazlası Eklenmiş Asgari Ücret

1.647,00 TL

1.777,50 TL

BrütAsgariÜcret + (BrütAsgariÜcret * AsgariÜcretinYüzdeFazlası)

Yol Bedeli Aylık Toplam

260,00 TL

260,00 TL

ÖdenenYolSayısı * GünlükYolÜcreti

Ödenen Yol Sayısı

26

26

Günlük Yol Ücreti

10,00 TL

10,00 TL

Yemek Bedeli Aylık Toplam

260,00 TL

260,00 TL

ÖdenenYemekSayısı * GünlükYemekÜcreti

Ödenen Yemek Sayısı

26

26

Günlük Yemek Ücreti

10,00 TL

10,00 TL

Yemek İstisna Tutarı

85,54 TL

92,56 TL

BrütAsgariÜcret / 30 *%6 * ÖdenenYemekSayısı

SGK Primine Esas Yemek Bedeli

174,46 TL

167,44 TL

YemekBedeliAylıkToplam - YemekİstisnaTutarı

Ara Toplam

2.167,00 TL

2.297,50 TL

YüzdeFazlasıEklenmişAsgariÜcret + YolBedeliAylıkToplam + YemekBedeliAylıkToplam

SGK Primi İşveren Matrahı

2.081,46 TL

2.204,94 TL

AraToplam - YemekİstisnaTutarı

Sosyal Güvenlik Destek Primi (%22.5)

468,33 TL

496,11 TL

SGKPrimiİşverenMatrahı * %22.5

Kısa Vadeli Risk Primi (%2)

0 TL

0 TL

Hesaplanmamıştır

SGK Primi İşveren Payı

468,33 TL

496,11 TL

SosyalGüvenlikDestekPrimi + KısaVadeliRiskPrimi

İşveren Brüt Maliyet (1 işçi)

2.635,33 TL

2.793,61 TL

AraToplam + SGKPrimiİşverenPayı

Fiyat Farkı Tutarı (1 işçi)

158,28 TL

İşverenBrütMaliyet(U) - İşverenBrütMaliyet(İ)

SGK Primi İşveren Matrahı

2.204,94 TL

Fiyat Farkı Kesinti Tutarı (1 İşçi)

121,27 TL

SGKPrimiİşverenMatrahı * %5,5

TOPLAM FİYAT FARKI

37,01 TL

ToplamFiyatFarkıKesintisiz - FiyatFarkıKesintiTutarı + İadeEdilecekYemekİstisnaTutarı

21/06/2016 tarihli Sayıştay Temyiz Kurulu kararında özetle, emekli işçiler adına Sosyal Güvelik Kurumuna %30 oranında prim yatarken, normal işçilerde bu oranın %35,5 olduğu ve bu nedenle aradaki %5,5 puanlık farkın Yükleniciye yapılacak fiyat farkı ödemesinden tahsil edilmesi gerektiğine hükmetmiştir.

E-posta Girişi