DOĞUM YAPAN TAŞERON İŞÇİLER KAMUDA PART-TIME ÇALIŞMAYA BAŞLADILAR

DOĞUM YAPAN TAŞERON İŞÇİLER KAMUDA PART-TIME ÇALIŞMAYA BAŞLADILAR! Ali Hikmet UĞURLU Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. ÖZETİ Kadın işçilerin hamilelik ve doğum izni hakları ile konusunda son dönemde çok önemli düzenlemeler ve iyileştirmeler yapıldı. Yapılan bu yeni düzenlemeler neticesinde doğum yapan kadın işçilere sağlanan hakla…

ALT İŞVERENLİK, ÇALIŞMA SÜRELERİ, FAZLA ÇALIŞMALAR VE YILLIK İZİN YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI!

ALT İŞVERENLİK, ÇALIŞMA SÜRELERİ, FAZLA ÇALIŞMALAR VE YILLIK İZİN YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI! BAZI DEĞİŞİKLİKLER, KAMU KURUMLARI VE TAŞERON İŞÇİLERİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR Ali Hikmet UĞURLU Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından geçtiğimiz ay çeşitli yönetmeliklerde önemli d…

İhale Makamının Ücretten Sorumluluğu

İhale Makamının Ücretten Sorumluluğu Yazar: Şahin TÜRK* Yaklaşım / Mart 2017 / Sayı: 291 I- GİRİŞ İşçiye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak tanımlanan ücret taraflar arasında yapılan iş sözleşmesinin en önemli unsurudur. En geç ayda bir ödenmesi gereken ücretin süresi içinde kasten…

Noterde Nüsha Başı Ücrete Son

Damgadan para kazanan Noter'lerde artık nüsha başı ücret devri sona erdi. Kağıdın kaç kopyası olursa olsun ücret tek olacak. Maliye Bakanlığının harçlar konusundaki değişikliklerin uygulanmasına yönelik düzenlemeleri içeren tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, noterde işlem gören ve belli bir bedel ihtiva …

Prim Borçlarının Yapılandırılması

Bilindiği üzere, 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, anılan Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi birinci fıkrası uyarınca Kurumumuza verilen yetkiye istinaden 22/8/2016 tarihl…

E-posta Girişi